* Fespa Finland News -lehti
* Yhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet jäsenhintaan
* FESPAn järjestämät koulutustilaisuudet jäsenhintaan
* Messumatkat FESPA:n messuille jäsenhintaan

* VIP-vieraana messuille

* Print Census –tutkimustulokset käyttöösi veloituksetta
SENSATIONS-kirja jäsenhintaan 75€
* PLANET FRIENDLY -oppaat veloituksetta

* Technical guides –oppaat veloituksetta

* Pääsy FESPAn jäsensivuille ja sisäisiin keskustelufoorumeihin
* Yritystiedot FESPAn verkkokartalle


JÄSENMAKSUT 2015

koulutuskuva small

1 henkilön yritys 250 €
2-5 hlön yritys 350 €
6-10 hlön yritys 450 €
11-20 hlön yritys 650 €
yli 21 hlöä 980 €

 I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1§
 Yhdistyksen nimi on Fespa Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2§
 Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) Toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä,
 b) Edistää seri-, erikois- ja digipainoalan kehitystä jakamalla alan tietoutta jäsenistön ja asiakaskunnan keskuuteen, 
c) Edistää yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten graafisen alan toimijoiden kanssa alan teollisuuden edistämiseksi tiedotus-, koulutus- ja toimikuntatyöskentelyin,
 d) Edistää ja luoda uusia käyttöalueita ja markkinoita erikoispainotöille, 
e) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen ohella toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla koulutuksia, näyttelyitä, huvitilaisuuksia sekä vastaanottamalla lahjoituksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen määräyksiä ja ehtoja sovelletaan tarjoukseen ja tilaukseen sekä toimitussopimuksen ehtoina, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan toimittajaksi ja tilaajaa tai kustannusarvion pyytäjää asiakkaaksi.

2. Hyvä kauppatapa

Sekä toimittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan huolellisuutta ja hyvää kauppatapaa.

3. Tarjous ja sopimus

Tarjouksen ja tilauksen tulee olla kirjallinen. Tarjouksessa tulee olla maininta tuotantoon tarvittavan aineiston laadusta ja yhteensopivuudesta. Pyydetyt/tilatut mallikappaleet tai luonnokset ovat työn tilauksia ja niistä laskutetaan tarjouksen tai hinnaston mukaisesti. Tilausvahvistus on ensisijainen tilaussopimus. Se katsotaan hyväksytyksi, mikäli tilausvahvistukseen ei tule asiakkaalta huomautuksia 5 päivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä.
 
4.  Tilaus ja aineiston toimitus

Tilauksen tulee olla kirjallinen, yksiselitteinen ja selkeä. Se ei voi perustua esim. ketjutetun sähköpostikirjeenvaihdon tulkintaan. Painoaineisto toimitetaan tarjoukseen/tilausvahvistukseen perustuen.