Mikä on FESPA Finland?

Yhteinen tavoite

FESPA-Finland-Logo-FINAL

FESPA Finlandin tavoite on yhdistää graafisen alan osaaminen tulokselliseksi tekemiseksi. Jos sinä haet yrityksellesi menestystä, olemme sinua varten. FESPA Finland on tulevaisuuteen katsova liitto, jonka päämäärä on kehittää ja yhdistää alan yrityksiä.

Tavoitteemme on, että jäsenyrityksemme pystyvät vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme tarjota lisäarvoa ja hyötyä jäsenillemme. Järjestämme koulutusta, jaamme tietoa ja yhdistämme alan osaajia..

 

Kenelle FESPA Finland on tarkoitettu?

 

Kaikille graafisen toimialan yrityksille, jotka haluavat kehittyä, tehdä tulosta ja menestyä. Haluamme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluavat nostetta omaan toimintaansa dynaamisen liiton avustuksella. Jos haluat tehokkaan kanavan, jonka kautta saat alakohtaista monipuolista tietoa ja mahdollisuuden osallistua koulutusohjelmiin, olemme sinua varten.

Yhdistyksen jäsenyrityksiä voivat olla mm. seripainot, suurkuva- ja tulostusyritykset, laite- ja materiaalitoimittajat sekä muut graafisen alan yritykset. Liitto on tarkoitettu pääsääntöisesti pk-yrityksille. Toisin kuin muut alan liitot, FESPA Finland rajaa jäsenistönsä ulkopuolelle kustantajat ja julkaisijat.

 

Mitä FESPA Finland tarjoaa jäsenilleen?

Tärkeää tietoa alan suuntauksista, ja kehityksestä, tietoa ja tunnuslukuja alan taloudellisesta tilanteesta alan yrityksissä sekä mainosalalla että graafisessa teollisuudessa yleisesti. Verkostoituminen ja alan osaajien yhdistäminen sekä vuorovaikutus ovat myös yhdistyksen keskeisiä tehtäviä.

FESPA Finlandin kautta saat koulutusta ja seminaareja liittyen liikkeenjohtoon, omaan alaan, tekniikkaan ja ammatilliseen osaamiseen. Yhdistys on yhteydessä alan oppilaitoksiin ja tarjoaa sitä kautta kanavan tulevaisuuden osaajiin. Yhdistys on myös luomassa alan yhteisiä pelisääntöjä yhdessä jäsenistönsä kanssa. FESPA Finland myös tiedottaa ajankohtaisista asioista ja alasta omassa FESPA News -lehdessään ja verkkosivuillaan. Kattojärjestönsä FESPAn kautta yhdistys tarjoaa kansainvälisiä kontakteja, tietoa ja jäsenetuja.

 

FESPA Finlandin tehtävät


FESPA Finland haluaa vastata graafisen alan murrokseen. Graafisen alan yleisesti vaatimaton kannattavuus näkyy yritysten kyvyssä kehittää toimintaansa. Lisäksi toimialan murroksesta johtuen erot offset-, digitaali- ja seripainojen välillä ovat hämärtyneet, eikä yrityksiä voi enää jakaa yhtä selvästi toiminnan mukaan. Yhdistyksen tehtävä on lisätä alan aktiivisuutta ja toiminnan on tähdättävä alan kannattavuuden parantamiseen.

Tavoittelemme asemaa etujärjestönä, jonka jäsenet toimivat laajasti kaikilla painamisen ja tulostamisen aloilla.

 

Meillä on tehtävä


Yhdistyksen tavoitteena on edesauttaa jäsenyritysten verkostoitumista, parantaa kannattavuutta, kilpailukykyä, kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä tiedottaa alaan liittyvistä asioista. Tarkoitus on nostaa profiilia ja tarjota tietoa painamisen sekä tulostamisen mahdollisuuksista ja jäsenyritysten osaamisesta.

 

Liity FESPA Finlandiin, jos haluat olla kehityksen kärjessä!