Pohjoismaisia yhteyksiä....

FespaNordic meetingPohjoismaat ovat päättäneet tehdä Fespan jäsenyhdistysten merkeissä yhteistyötä. Oslossa pidettiin 14.11.13 Fespa Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi -yhdistysten kesken kokous, joka oli jatkoa aikaisemmin Helsingissä aloitetulle yhteistyölle.

Sen tarkoituksena on tuoda pohjoismainen näkökulma paremmin esiin Fespan kansainvälisessä toiminnassa, järjestää yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia pohjoismaissa sekä kehittää kansallisten järjestöjen toimintaa. Vuodelle 2014 on luvassa painoalan johtotehtävissä ja myynnissä toimiville suunnattu huippu-tapahtuma Kööpenhaminassa, jossa paneudutaan pohjoismaisesta näkökulmasta painoalan, suurkuvan ja erikoispainamisen tulevaisuuteen.

 

Avainsanat