Jäsenedut Fespa Finland jäsenille:

Tämä on Fespa Finland

Everybody has something important to say!


FESPA Finlandin tavoite on yhdistää graafisen alan osaaminen tulokselliseksi tekemiseksi. Jos sinä haet yrityksellesi menestystä, olemme sinua varten. FESPA Finland on tulevaisuuteen katsova yhdistys, jonka päämäärä on kehittää ja yhdistää alan yrityksiä.


Tavoitteemme on, että jäsenyrityksemme pystyvät vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme tarjota lisäarvoa ja hyötyä jäsenillemme. Järjestämme koulutusta, jaamme tietoa ja yhdistämme alan osaajia..


Liity FESPA Finlandiin, jos haluat olla kehityksen kärjessä!


Mikä on Fespa Finlandin tavoite?

Yhdistyksen tavoitteena on edesauttaa jäsenyritysten verkostoitumista, parantaa kannattavuutta, kilpailukykyä, kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä tiedottaa alaan liittyvistä asioista. Tarkoitus on nostaa profiilia ja tarjota tietoa painamisen sekä tulostamisen mahdollisuuksista ja jäsenyritysten osaamisesta.

FESPA TV

Messumatkoilta

Fespa Finland:in messumatkoja...