Jos ehdotan, että investoimalla yhden euron saat takaisin viisi, niin mitä teet? 

Meillä on tapana tarttua helposti ymmärrettäviin hankkeisiin ja investointeihin, varsinkin jos luvut ovat helposti tulkittavissa tai investoinnin takaisinmaksu on selkeästi ilmaistu esim. kasvaneena tuottavuutena. Usein kasvatamme resursseja, mutta emme osaa tunnistaa hukkaa. Hukka tarkoittaa turhia odotusaikoja, tavaroiden siirtelyä, varastojen kasvua ja kaikkea sitä, mikä ei luo arvoa sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaallemme.

 

On ajalle tyypillistä, että olemme innokkaita digitalisoimaan ja automatisoimaan toimintoja sekä prosesseja. Helposti käy niin, että automatisoimme viallisen prosessin sekä teemme pysyväksi sen sisältämän hukan. Oleellinen kysymys on, osataanko organisaatiossa tunnistaa kehittämisen mahdollisuudet ja poistaa hukkaa? Digitalisaatio tai automaatio eivät itsessään ole menetelmiä vaan toteuttamisen välineitä ja siksi ne eivät suoraan ratkaise prosessien ongelmia.

 

Sellaiset kehittämisen hankkeet ovat menestyksekkäitä, joissa ihmiset osallistetaan ja saadaan sekä kehittämään että ylläpitämään saavutettua tulosta. Hyvälle hankkeelle on tyypillistä, että se ei maksa paljon ja on nopea toteuttaa. Sijoitettu euro tulee viitenä eurona takaisin. Vain harvat osaavat laskea kehittämishankkeiden kannattavuuden.

 

Erityisesti tänä aikana on korostunut muutoskyvykkyys ja ongelmien ratkaisutaidot. Niiden systemaattinen opetteleminen ja kehittäminen saa organisaation puhumaan samaa kieltä. Kun tähän lisätään vielä visuaalinen johtaminen, jossa strategiset tavoitteet on purettu avainhankkeiksi ja toimintakulttuuriksi, niin työ on tuloksellista ja kaikille mielekästä. 

 

juha heljakka fespa finland puheenjohtaja

 

Juha Heljakka

Puheenjohtaja

Fespa Finland ry