Elektroninen turvatarra suojaamaan arvolähetyksiä

 

VTT on kehittänyt yhdessä EU-hankekumppaneiden kanssa sähköisen turvatarran, jolla voidaan tulevaisuudessa suojata arvolähetyksiä ja lisätä tuoteturvallisuutta. Sensorein varustetun turvatarran avulla lähettäjä ja vastaanottaja voivat varmistaa esimerkiksi, että tuotepakkaus on koskematon ja tuote alkuperäinen. Aiemmin elektroniikkaa on liitetty painamalla vain muovitarroihin, mutta VTT:n menetelmin voidaan nyt valmistaa myös ympäristöystävällisempiä paperisia turvatarroja.Sekä logistiikkayritykset että vähittäiskauppa etsivät uusia keinoja suojata lähetykset, suojautua väärennöksiä vastaan ja varmistaa, että tuote ei ole pilaantunut kuljetuksen aikana. VTT:n kehittämällä rullalta rullalle -teknologialla elektronisia virtapiirejä ja sensoreita voidaan liittää painamalla suoraan erilaisille materiaaleille ja tuottaa näin uudenlaisia turvatarroja lähetysten sinetöintiin ja tuotteiden alkuperäisyyden varmistamiseen.

"VTT on toteuttanut rullalta rullalle -tekniikoiden avulla paperille turvaelementin, jota voidaan hyödyntää lähetysten koskemattomuuden valvonnassa. Projektipartnerit ovat selvittäneet turvaelementin kierrätettävyyttä ja sopivuutta logistiikkaketjuun, joten toimiva paketti on kasassa", kuvailee VTT:n erikoistutkija Liisa Hakola EU:n rahoittaman ROPAS-hankkeen tuloksia. "Projektipartneri ITENE on tutkimuksissaan todennut, että turvaelementin komponenteilla ei ole merkittävää vaikutusta kierrätyskuidun optisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Johtavia painovärejä on käytetty sen verran vähän, että niidenkin vaikutus on häviävän pieni", Hakola toteaa.

Turvatarra koostuu paperitarrasta, johon on liitetty patteri ja kaksi värillistä led-valoa. Tarran merkkivalo kertoo avaustilanteessa, onko lähetys avattu aiemmin kuljetuksen aikana.

VTT osoitti ROPAS-hankkeessa, että elektroniikan rullalta rullalle -painatus soveltuu myös paperisten turvatarrojen valmistukseen. Tämä parantaa tuotannon kustannustehokkuutta ja tarrojen ympäristöystävällisyyttä sekä soveltuvuutta massatuotantoon.

Turvatarralle etsitään nyt soveltajia. Espanjalainen logistiikka-alan hankekumppani Loginser testasi hankkeessa turvatarran toimivuutta omissa lähetyksissään. Tarra soveltuu myös esimerkiksi diagnostiikkayritysten käyttöön.

Nyt päättynyt ROPAS-hanke oli 4,7 miljoonan euron nelivuotinen EU-hanke, jota koordinoi TNO Hollannista. Muina tutkimuslaitoskumppaneina olivat VTT:n lisäksi ITENE Espanjasta ja CEA Ranskasta. Hankkeen yritysosallistujina olivat S2Grupo ja Longinser Espanjasta, Starcke ja Enfucell Suomesta, MpicoSys Puolasta, Océ Hollannista ja ELEP Belgiasta.

ST ehja Fespa Finland uutiset-350ST avattu-fespa-finland-uutiset-350