Miksi en hyödyntäisi vankkaa verkostoa? Nostettu

Nykypäivän tauotta muuttuvassa, digitalisoituvassa ja globaalissa markkinatilanteessa graafisen alan yritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen on yhä vaikeampaa. Meitä on onneksi vielä hieman suojannut kielemme, sijaintimme sekä asiakkaiden jo oletusarvoina pitämät lyhyet tuotannon läpimenoajat, toisin sanoen toimitusajat. Toki monet alamme tuotteet vaativat aivan omalaistaan asiantuntemusta ja erityisosaamista, joita asiakkaamme osaavat kyllä arvostaa. Valitettavasti kuitenkin painotuotteet, joissa tätä lisäarvoa ei ole selkeästi perusteltavissa, ovat kasvavassa määrin siirtymässä edullisemmille markkinoille tuotettaviksi.

Teknologisesti toimiala on ottanut Suomessa valtavan loikan viimeisten vuosikymmenien aikana, erityisesti kun huomioidaan alan yritysten keskimääräinen koko ja siihen sidottavissa olevat resurssit ja investointikyky. Kehitys on kuitenkin pääsääntöisesti ollut kustannusten madaltamisessa, tuotantokyvyn tehostamisessa ja automatisoinnissa teknologiaa hyödyntämällä ja sitä nykyaikaistamalla. Tämä kehitys on tapahtunut suurimmalta osin kunkin yrityksen omilla resursseilla itsenäisesti. Uskon tämän onnistuneen, koska alamme on kovasti teknologiavetoinen. Aivan toisentyyppinen haaste onkin kehittää itse liiketoimintaa, vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja luoda aitoja kilpailuetuja.    

Minun on vaikea uskoa, etteikö graafinen toimiala kohtaisi lähitulevaisuudessa muiden toimialojen mukaisesti voimakasta disruptiota uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien muodossa. Pahoin pelkään, ettei tämä markkinadynamiikkaa uudelleen määrittävä innovaatio synny Suomessa. Kysymys kuuluukin, kuinka nopeasti ala, saatikka yksittäiset yritykset, kykenevät tähän haasteeseen vastaamaan kehittämällä uusia innovaatioita tai omia kilpailukykyisiä toimintamalleja. 

Ilman riittävää aikaa, taloudellisia resursseja ja työvoimaa kehittäminen voi olla pelottava tehtävä tai aivan liian hidasta toteuttaa. Yksi tehokas keino, joka voi parantaa merkittävästi menestymismahdollisuuksia, on alan verkostoituvien ryhmien voiman hyödyntäminen ja yhteydenpito ihmisten kanssa, jotka kohtaavat samoja haasteita. Verkostoituminen mahdollistaa arvokkaan tiedon, resurssien ja samanhenkisten ammattilaisten tuen, mikä auttaa viime kädessä yritystä menestymään kilpailussa.

Verkostoitumisryhmät ovat loistavia tiedonlähteitä graafisen alan viimeisimmistä trendeistä, teknologioista ja parhaista käytännöistä. Kilpailuetuja luodaan pysymällä ajan tasalla, jolloin voi tarjota asiakkaille huippuluokan ratkaisuja myös rajallisemmilla resursseilla. Alan trendien tunnistaminen auttaa tekemään tietoisia päätöksiä siitä, mihin keskittää kehittämiseen vaadittavat merkittävät ponnistelut.

Yksi toimialamme merkittävistä verkostoitumisryhmistä on FESPA Finland. Itse olen mukana toiminnassa, koska en rehellisesti sanoen muuten pärjää kaiken sen tiedon kanssa, jota joudun päivittäin prosessoimaan. Yksin on usein vaikea havainnoida ja täysin ymmärtää mihin suuntaan toimiala ja markkina ovat matkalla, saatikka tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä mitä ylipäätään pitäisi kehittää. Eikä vain kotimaassamme tapahtuvaa kehitystä, vaan mitä maailmalla tapahtuu, vaikuttaen usein lyhyellä viiveellä myös meillä Suomessa.

FESPA järjestää messuja, luo koulutusmahdollisuuksia, jakaa tietoa, tekee tutkimustyötä, mahdollistaa paikallisen alan järjestötoiminnan sekä tilaisuudet. Tämä ei kuitenkaan luo menestystä, vaan menestyksen rakentavat ihmiset, ihmissuhteet ja verkostot. Verkostoitumisen voima ei piile vain siinä, mitä saamme muilta, vaan myös siinä, mitä kykenemme ja haluamme antaa takaisin yhteisölle.

Kehotankin kaikkia FESPA Finland jäseniä osallistumaan aktiivisesti toimintaan, jakamaa tietoa ja rakentamaan vahvoja henkilösuhteita sekä tuomaan mukaan toimintaan uusia jäseniä ja jäsenyrityksiä yhteisön elinvoimaisuuden ja dynaamisuuden kasvattamiseksi. Tiedon avulla kykenemme yhdessä toimialana nopeammin reagoimaan markkinamuutoksiin ja kehittämään Suomen graafisen toimialan suuntaa, joka luo vankan pohjan meidän kaikkien menestykselle - Proudly Printed in Finland.

 

Jouni Lakka
Marketing & Business Development Manager
Canon Production Printing
T: +358105444486M: +358407154422F: +358105444696


Canon Oy 
Huopalahdentie 2400351HelsinkiFinland
www.canon.fi
Y-tunnus / Business ID 0114931-7

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Hypessä ja kriisissä