tiistai, 07 tammikuu 2014 20:22

Säännöt

 I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1§
 Yhdistyksen nimi on Fespa Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2§
 Yhdistyksen tarkoituksena on:
a) Toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä,
 b) Edistää seri-, erikois- ja digipainoalan kehitystä jakamalla alan tietoutta jäsenistön ja asiakaskunnan keskuuteen, 
c) Edistää yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten graafisen alan toimijoiden kanssa alan teollisuuden edistämiseksi tiedotus-, koulutus- ja toimikuntatyöskentelyin,
 d) Edistää ja luoda uusia käyttöalueita ja markkinoita erikoispainotöille, 
e) Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen ohella toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla koulutuksia, näyttelyitä, huvitilaisuuksia sekä vastaanottamalla lahjoituksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Kategoria Jäsenyys